image1 image2 image3

Om utbildningen

Personal och arbetslivsprogrammet utgörs av en sammanhållen personalvetenskaplig grundutbildning som leder till examen i huvudområdet Personal och arbetsliv. De i programmet ingående kurserna är inriktade mot arbetsområden som är väsentliga för såväl strategiskt som operativt personalarbete.

Det finns ett brett fält med arbetsuppgifter som rör personalfrågor, organisations- och arbetsförhållanden inom både företag, förvaltningar, utbildnings- och konsultorganisationer. Det kan röra sig om personalplanering, personal- och organisationsutveckling, kompetensutveckling, ledarskap och samarbete, arbetsmiljöarbete samt förhandlings- och utredningsverksamhet liksom information och utbildning. 

Som student kommer du inom ramen för utbildningen att arbeta med uppgifter relaterade till personal- och arbetslivsfunktioner vid företag och organisationer genom spaningsuppgifter, projektuppgifter och examensarbete. Arbetslivsanknytning genom företags och organisationers medverkan är central och utgör en sammanhållande och integrerande tråd som du som student på programmet kommer att få tillgång till och där genomföra PA-relaterade kursuppgifter.

Personal- och arbetslivsprogrammets huvudsakliga uppläggning utgår från tvärvetenskapliga kurser inom fältet personalvetenskap anpassade för olika arbetsområden inom personal- och arbetsliv. Kurserna är ämnesintegrerade och innehållet hämtas främst utifrån ämnena pedagogik, sociologi, psykologi, arbetsrätt, företagsekonomi samt industriell ekonomi och arbetsvetenskap. Även ämnet etik medverkar. Kurserna fokuserar väsentliga arbetsområden som studenterna kan möta i en framtida yrkesverksamhet inom personal- och arbetsliv. 

 

För mer information om utbildningen, hittar ni här: http://www.du.se/sv/Utbildning/Utbildningsprogram/Personal--och-arbetslivsprogram/

För mer information om Högskolan Dalarna, hittar ni här:

http://www.du.se

Ansökning till programmet sker en gång om året, på höstterminen.

Sista ansökningsdagen är den 15e april. Ansök via www.antagning.se

2021  Dalpal