image1 image2 image3

Näringslivsansvarig

Förtroendepost: Näringslivsansvarig

Mandatperiod: 1/10 – 31/9

 

Arbetsuppgifter:

  • I din roll som näringslivsansvarig ansvarar du för att föra programmet närmare näringslivet genom att boka in event som är kopplade till näringslivet.

  • Du förväntas planera och strukturera eventen.

  • Se till att lokaler bokas.

  • Ansvara för att fika/lunch inhandlas.

  • Ansvara för att DalPal marknadsförs vid eventet (rollup etc).

  • Efter varje event ska du göra en utvärdering där det ska framgå vad som gjorts, vad som gick bra samt vad som kan förbättras.

  • Tillsammans med marknadsföringsansvarig är du ansvarig för samarbetet mellan DalPal och föreningens sponsorer.

 

Vad som förväntas av dig:

 

Att du aktivt deltar på styrelsemöten, visar engagemang för ditt uppdrag som näringslivsansvarig samt samarbetar med skolan och styrelsen för föreningens fortlevnad.

2021  Dalpal