Valberedare

Val av förtroendeposter till styrelsen

 

Förtroendepost: Valberedare (2 poster)

Mandatperiod: 1 januari 2017 – 31 december 2017

 

Arbetsuppgifter:

-          I era roller som valberedare har ni det övergripande ansvaret för DalPals val som sker två gånger årligen i september (2 poster) och november (7 poster).

-          I valberedarnas ansvar ingår att uppvisa ett genuint intresse för och värna om de värderingar och förhållningssätt som återfinns så väl inom föreningen som utbildningen i syfte att säkerställa föreningens fortlevnad.

-          Rollen som valberedare innefattar ett nära samarbete med styrelsen, i synnerhet vid valperioderna, samt att iaktta ett undersökande, utvecklande och strategiskt förhållningssätt.

-          Du förväntas planera och strukturera upp event inom valperioden. Exempelvis informationsmöten med fika i anslutning till ansökningsperiodens början eller slut.

-          Valberedarna, i samråd med eventansvarig, ser till att lokaler bokas och material som behövs finns tillgängligt samt att DalPal marknadsförs vid eventet (rollup etc).

-          Efter ansökningsperiodernas slut har du som valberedare ansvar för att intervjua kandidater som ansökt samt att vid angivet styrelsemöte delge rekommendationer för vilken kandidat som anses lämpliga.

 

Vad som förväntas av dig:

Aktivt deltagande på vissa styrelsemöten, uppvisande av engagemang för ditt uppdrag som valberedare samt samarbetar med skolan och styrelsen för föreningens fortlevnad.