image1 image2 image3

Poster

DalPal startades 2014 då några PAL-studenter saknade en förening som tillvaratog just personalvetarstudenternas väl och ve samt knöt kontakter med arbetslivet som väntade utanför Högskolans dörrar. Föreningen är idag en sektionsförening under Dalarnas Studentkår. Ett medlemskap eller en post i styrelsen är en ypperlig möjlighet till att engagera sig i och tillsammans sträva efter att upprätthålla utbildningens kvalitet och fortsätta utveckla den i syfte att hålla utbildningen aktuell. 

DalPal är en växande förening och en växande förening kräver nya förtroendeposter. Den nya posten för verksamhetsåret 2017 kommer vara Vice Utbildningsansvarig då DalPal kommer inrikta sig mot utbildningsfrågor. 

DalPal är av studenter, för studenter

 

 

2021  Dalpal