Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017

 

Allmänt

Fokus för verksamhetsåret kommer att vara att fortsätta tidigare styrelses jobb med att bygga

broar mellan utbildningen och arbetslivet. Utveckla samt skapa nya relationer med

samarbetspartners. För att se till att programmets innehåll uppfyller standard för vad som

efterfrågas i arbetslivet men även kursernas mål fortsätta att frekvent göra kursutvärderingar

och analysera dessa. I dagsläget har vi ett relativt högt medlemsantal i förhållande till hur

många studenter det finns på programmet. Trots det höga medlemsantalet så måste DalPal få

medlemmarna att engagera sig i aktiviteterna som styrelsen anordnar för att DalPal ska kunna

leva vidare. För att skapa ett starkare engagemang kommer vi bland annat att samarbeta och

utveckla kontakten med Högskolan Dalarnas andra programföreningar och särskilt dem i

Borlänge för att stärka föreningskulturen. Vi kommer också försöka att öka engagemanget hos

våra medlemmar med hjälp av våra andra samarbetspartners i form med aktiviteter eller

föreläsningar som gynnar studenten.

 

Möten/träffar

Föreningen ska vara aktiv i såväl högskolan som kårens verksamhet. Ingen plats ska vara

obemannad under verksamhetsåret. Det är därför viktigt att punkta upp vissa specifika möten

som föreningen ska vara representerade på.

- Programrådet, vår- och höstmötet

- Kårens årsmöte

- DalPals årsmöte

- DalPals vårmöte

- Krafttaget

- Personalvetarstuderandes riksförbund års- och riksmöte

- Personalvetarstuderandes riksförbunds ordförandesträffar

- Introduktion för nya studenter

- Minst 2 formella möten per termin

 

Event under året

- SSR lunchföreläsning – mars

- Falu Kommun, studiebesök – mars

- MAP, asessio – april

- PAL-dag - maj

- Inspark – september

- Sittning – oktober/november

 

Samarbeten

• Sveriges HR förening

• Akademikerförbundet SSR

• Jusek

• Ludvika Kommun

• Falu Kommun

• Kraftplan

• P-riks

• Högskolan Dalarna

• Dalarnas Studentkår

• Bygg Föreningen

• BIT/BONK