image1 image2 image3

Stadgar

Under vårmötet 2017 reviderades DalPals stadgar. Du kan läsa den uppdaterade versionen här http://dalpal.se/index.php/about-us/stadgar 

2021  Dalpal